top of page

Όλη η αλήθεια για τα κοτόπουλα

Βιομηχανία

Κάθε χρόνο 51.4 δισεκατομμύρια κοτόπουλα παγκοσμίως, εκκολάπτονται τεχνητά, παχαίνονται και σφάζονται όταν είναι 42 ημερών μωρά. Η φυσιολογική διάρκεια ζωής ενός κοτόπουλου είναι 10-15 χρόνια. Τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για το κρέας τους είναι αναμφισβήτητα τα πιο γενετικά τροποποιημένα από όλα τα ζώα, καθώς εξαναγκάζονται να αναπτυχθούν 65 φορές γρηγορότερα απ’ ότι θα έκαναν κανονικά τα σώματά τους, και η βιομηχανία διαρκώς αναζητά τρόπους για να αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξής τους.

Σε λιγότερο από 60 χρόνια, ο αριθμός των έτοιμων για σφαγή κοτόπουλων εκτινάχθηκε 1400% , από 580 εκατομμύρια που ήταν το 1950 σε περίπου 9 δισεκατομμύρια σήμερα. Ακόμα και με τόσο απίστευτη αύξηση στην εκμετάλλευσή τους, τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για το κρέας τους, εξακολουθούν να μην έχουν ακόμα δικαιώματα ή νόμους για να τα προστατεύσουν. Μπορούν τώρα να θανατώνονται σε ρυθμό 140 κοτόπουλα ανά λεπτό (πάνω από 130), και τα σφαγεία γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικές μηχανές θανάτωσης με τη λιγότερη κυβερνητική επέμβαση από ποτέ.


Κατά τη γενετική βελτίωση των ορνίθων εφαρμόζεται τόσο η επιλογή όσο και τα συστήματα διασταυρώσεων. Ως προς την επιλογή, ως γονείς της επόμενης γενιάς διατηρούνται ζώα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις-στόχους του βελτιωτή, δηλαδή τα ζώα με τις υψηλότερες αποδόσεις, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Ως προς τα συστήματα διασταυρώσεων, γίνονται διασταυρώσεις ζώων από διαφορετικούς πληθυσμούς, εντός του είδους, για την αξιοποίηση του φαινομένου της ετέρωσης ή αλλιώς υβριδικού σφρίγους.


Δηλαδή, οι αποδόσεις των τέκνων-υβριδίων είναι υψηλότερες από το μέσο όρο των αποδόσεων των γονεϊκών πληθυσμών. Τελικά με τη χρήση των δύο εργαλείων της γενετικής βελτίωσης των αγροτικών ζώων, της επιλογής και των διασταυρώσεων, τα ζώα που εκτρέφονται για την παραγωγή προϊόντων ορνιθοτροφίας σε βιομηχανική κλίμακα είναι υβρίδια πολύ υψηλών αποδόσεων.Το γεγονός αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανανέωση του πληθυσμού της εκτροφής από τα υπάρχοντα ζώα αφού ως υβρίδια F1γενιάς δεν μπορούν να κληροδοτήσουν ομοιόμορφα τόσο το γονότυπο όσο και το φαινότυπό τους στην επόμενη γενιά (F2).

Κατά συνέπεια το παραγωγικό σχήμα περιλαμβάνει και εκτροφές πατρογονικών σμηνών για την παραγωγή νεοσσών που θα εκτραφούν για την παραγωγή κρέατος ή αυγών. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει αρνητική γενετική συσχέτιση μεταξύ της κρεοπαραγωγικής και της ωοπαραγωγικής ικανότητας η γενετική βελτίωση της ωοπαραγωγικής ικανότητας επιδρά αρνητικά στην κρεοπαραγωγική ικανότητα και αντίστροφα. Αυτό έχει ως συνέπεια τη λειτουργία δύο διακριτών κλάδων στην ορνιθοτροφία. Ο κλάδος της κρεοπαραγωγής με χρήση υβριδίων κρεοπαραγωγής και ο κλάδος της ωοπαραγωγής με τη χρήση υβριδίων ωοπαραγωγής.


Κοτόπουλα «κρεατοπαραγωγής» :είναι η γενετικά τροποποιημένη ποικιλία κοτόπουλων και εκλεκτικά εκτρεφόμενων για τη σάρκα ή το κρέας τους.

Τα κοτόπουλα «κρεατοπαραγωγής»είναι πολύ μεγαλύτερα και έχουν τροποποιηθεί γενετικά και εκτραφεί για να αναπτυχθούν εξαιρετικά γρήγορα. Αναπτύσσονται σε βάρος σφαγής σε μόλις 6 εβδομάδες.Στις αναπαραγωγικές εκτροφές κρεοπαραγωγής η διάρκεια εκτροφής είναι 60-65 εβδομάδες, και παράγονται 160-175 αυγά και 130-140 νεοσσοί κρεοπαραγωγής ανά όρνιθα.υν για 10 χρόνια. Τα κοτόπουλα ωοτοκίας, είναι πολύ πιο κοκαλιάρικα και δεν είναι κατάλληλα ή εναλλάξιμα με τα κοτόπουλακρεοπαραγωγής.Η παραγωγή βρώσιμων αυγών γίνεται από εκτροφές ωοπαραγωγών ορνίθων στις οποίες εκτρέφονται θηλυκά ζώα σαφώς εξειδικευμένα ως προς την παραγωγική κατεύθυνση που όπως προαναφέρθηκε είναι υβρίδια ωοπαραγωγής. Η διάρκεια της εκτροφής κυμαίνεται μεταξύ 80 και 110 εβδομάδων.

 Κλωβοί η Κλουβιά «μπαταρία»: Τα κλουβιά «μπαταρία» είναι ένα σύστημα στέγασης που χρησιμοποιείται για διάφορες μεθόδους παραγωγής ζώων, αλλά κυρίως για όρνιθες ωοπαραγωγής. Το όνομα προέρχεται από τη διάταξη σειρών και στηλών ίδιων κλουβιών που συνδέονται μεταξύ τους, με κοινά τοιχώματα διαίρεσης, όπως και στα τοιχώματα μιας μπαταρίας.Τα κοτόπουλα στεγάζονται σε τεράστια, συνωστισμένα παραπήγματα, όπου στριμώχνονται κατά χιλιάδες και αναγκάζονται να στέκονται πάνω στο βρώμικο δάπεδο, γεμάτο με περιττώματα, το οποίο καθαρίζεται τυπικά κάθε 2 με 4 χρόνια. Το «ελευθέρας βοσκής» είναι ένας όρος χωρίς νόημα με αυτή την έννοια, καθώς σχεδόν όλα τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για το κρέας τους είναι εγκλωβισμένα.


Κοπή ράμφους: Το κόψιμο ή η αποκοπή του ράμφους είναι η μερική απομάκρυνση του ράμφους των κοτόπουλων ή των γαλοπούλων (πουλερικών), ιδιαίτερα των ωοπαραγωγικών όρνιθων και των γαλοπούλων, ωστόσο, με την εμφάνιση κοτόπουλων «βραδείας ανάπτυξης» τα πτηνά αρχίζουν να υποβαθμίζονται επειδή φτάνουν σε μια ηλικία όπου δεν είναι πια μωρά (συνήθως σφαγιάζονται μόνο σε 6 εβδομάδες) και, ως έφηβα πουλιά, έχουν ράμφη που μπορούν να τσιμπήσουν το ένα το άλλο μέχρι θανάτου.

Αν δεν αποκοπεί το ράμφος τους, τρελαίνονται σε αυτές τις συνθήκες και οδηγούνται στον κανιβαλισμό. (ακόμα τρελαίνονται, απλά δεν θα μπορούν να σκοτωθούν.) Στην άγρια φύση θα δημιουργούσαν φυσικά μια περίπλοκη κοινωνική ιεραρχία, αλλά στις σκοτεινές στενές συνθήκες με όλα τα άλλα πουλιά κοντά ,είναι αδύνατο για αυτούς να δημιουργήσουν μια ιεραρχία.


Εκκολαπτήριο: είναι ένας τόπος όπου η εκκόλαψη αυγών πουλερικών ελέγχεται τεχνητά για

εμπορικούς σκοπούς.


Επειδή τα αρσενικά κοτόπουλα δεν γεννούν αυγά θεωρούνται πλεονάζοντα για τις αυγοβιομηχανίες και συνήθως σκοτώνονται αμέσως μετά την εκκόλαψη και λίγο μετά αφού ξεχωριστεί το φύλο. Πολλές μέθοδοι θανάτωσης δεν περιλαμβάνουν αναισθησία και περιλαμβάνουν εξάρθρωση του λαιμού,ασφυξία από διοξείδιο του άνθρακα και άλεσμα με τη χρήση μύλου υψηλής ταχύτητας.Η ασφυξία είναι η βασική μέθοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το άλεσμα είναι η κύρια μέθοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.Λόγω της σύγχρονης εκλεκτικής αναπαραγωγής, η ωοπαραγωγή διαφέρει από τα τμήματα παραγωγής κρέατος (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες,τα αρσενικά σφαγιάζονται τόσο στην παραγωγή αυγών όσο και στην κρεατοπαραγωγή, καθώς «δεν παράγουν ωάρια ή δεν μεγαλώνουν αρκετά για να γίνουν κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής».Από τους 500 εκατομμύρια νεοσσούς που εκκολάπτονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ,50%-60% έρχονται στη ζωή για να σκοτωθούν από την πρώτη μέρα ζωής τους επειδή είναι αρσενικά, ενώ ένα άλλο 10%-20% αναμένεται να πεθάνει από το άγχος ή από άλλους παράγοντες. Αυτά είναι τα «απόβλητα» της βιομηχανίας αυγών – τα αρσενικά, τα «ελαττωματικά» θηλυκά, τα άρρωστα και τα τραυματισμένα.


● Άλεσμα: οι νεοσσοί τοποθετούνται σε ένα μεγάλο μύλο υψηλής ταχύτητας.

● Εξάρθρωση του λαιμού. ο λαιμός σπάει.

● Ηλεκτροπληξία. Ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από το σώμα τους μέχρι να πεθάνουν.

● Ασφυξία: οι νεοσσοί τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες.

● Αέρια ή μείγματα αερίων.Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται για να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και στη συνέχεια σε θάνατο.

Μηχανή άλεσης:Ένας μεγάλης ταχύτητας μύλος που χρησιμοποιείται για το άλεσμα αρσενικών νεοσσών στη βιομηχανία αυγών στα εκκολαπτήρια, όταν εκτρέφονται νέα κοτόπουλα ωοτοκίας.Τα αρσενικά δεν γεννούν αυγά, επομένως είναι απορριπτόμενο προϊόν.250 εκατομμύρια αρσενικοί νεοσσοί σκοτώνονται την ημέρα που εκκολάπτονται. Το σύντομο χρονικό διάστημα τους στη γη είναι γεμάτο φόβο, σύγχυση και πόνο, καθώς οι εργαζόμενοι τα προωθούν μέσα από τα δυσοίωνα στάδια του ταξιδιού τους από το εκκολαπτήριο στον μαζικό τάφο: διαλογή, φυλετικό διαχωρισμό,αποχωρισμό, σφαγή.Οι λίγοι πετεινοί που δεν σκοτώνονται χρησιμοποιούνται αμέσως ως υλικά συσκευασίας για τα θηλυκά και αποστέλλονται σε επαγγελματίες αγρότες.Εάν καταφέρουν να φτάσουν ζωντανοί στον προορισμό τους, είτε σφαγιάζονται σε ηλικία 6-8 εβδομάδων όταν το φύλο τους γίνει προφανές είτε εγκαταλείπονται σε καταφύγια και τους γίνεται ευθανασία.

Τι παθαίνουν


Κάθε χρόνο παγκοσμίως, τουλάχιστον 12,5 δισεκατομμύρια κοτόπουλα βιώνουν επίπονα προβλήματα με τα πόδια τους, συμπεριλαμβανομένου του να κουτσαίνουν, εξαιτίας της εκτροφής τους για γρήγορη ανάπτυξη.Αναπνευστικά νοσήματα και «εγκαύματα από αμμωνία» είναι επίσης συνηθισμένα από την έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας που αναδίδεται από τις μεγάλες συγκεντρώσεις περιττωμάτων.


Η καρδιακή ανεπάρκεια μαστίζει τα κοτόπουλα σε ποσοστό τουλάχιστον 4,7% και αποδίδεται σε γενετική μετάλλαξη, αλλά αυτός ο αριθμός πιάνει μόνο τα πουλιά των πρώτων 42 ημερών της ζωής τους. Ο ρυθμός της προσβολής από καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται στις εβδομάδες που ακολουθούν. Δύο από τα διασωθέντα κοτόπουλα στο Free from Harm πέθαναν από καρδιακή ανεπάρκεια στους πρώτους 3 με 4 μήνες της ζωής τους. Οι καρδιές μωρού δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τα ενήλικου μεγέθους κορμιά τους.Κάθε χρόνο παγκοσμίως, τουλάχιστον 12,5 δισεκατομμύρια κοτόπουλα βιώνουν επίπονα προβλήματα με τα πόδια τους, συμπεριλαμβανομένου του να κουτσαίνουν, εξαιτίας της εκτροφής τους για γρήγορη ανάπτυξη.

Οστεοπόρωση (για τα κοτόπουλα ωοτοκίας): Λόγω της γενετικής τροποποίησης και της εκτροφής, τα κοτόπουλα ωοτοκίας χάνουν άφθονες ποσότητες ασβεστίου λόγω της μετακίνησης του ασβεστίου από τα οστά τους στην παραγωγή των πολλών αυγών. Λόγω αυτής της απώλειας ασβεστίου, τα κοτόπουλα βιώνουν την οστεοπόρωση που είναι οπές στα οστά. Μελέτη διαπίστωσε ότι το 30% των ορνίθων που είχαν ηλικία μεγαλύτερη από ένα έτος είχαν σπασμένα κόκαλα λόγω οστεοπόρωσης και δυσκολία στην κίνηση.


Φράξιμο αυγών: Και πάλι λόγω της γενετικής τροποποίησης των ωοπαραγωγικών ορνίθων που τώρα βγάζουν πολύ μεγάλα αυγά σε σχέση με το σωματικό τους μέγεθος, πολλά αυγά κολλάνε στην αναπαραγωγική οδό προκαλώντας απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις που συχνά οδηγούν σε θάνατο.Τα αυγά μπορούν να κολλήσουν κατά μήκος της αναπαραγωγικής οδού ή να βγουν από το «κλοάκα» (συνδιασμός πρωκτού/κόλπου στα κοτόπουλα). Τα αυγά μπορούν επίσης να σπάσουν μέσα στο κοτόπουλο προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα. Λόγω της υπασβεστιαιμίας (χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο), πολλά από τα κελύφη των αυγών είναι εξαιρετικά λεπτά και επιρρεπή στο σπάσιμο.

Αποκόλληση μήτρας: Αυτή είναι μια κατάσταση στις ωοπαραγωγικές όρνιθες στις οποίες η μήτρα ωθείται έξω από το σώμα της κότας (ως αποτέλεσμα της καθημερινής έντονης προσπάθειας για να αποβάλει μεγάλα αυγά, η μήτρα του πτηνού ωθείται εξωτερικά διαμέσου της πρωκτικής περιοχής, οδηγώντας σε οδυνηρή λοίμωξη και έναν αργό, αγωνιώδη θάνατο), Προκαλείται από την τοποθέτηση αυγών που έχουν παραχθεί για κοτόπουλα που είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με το σχετικά μικρό σώμα του κοτόπουλου. Επίσης, η παραγωγή 300 αυγών ετησίως σε σύγκριση με μόνο 12 στην φύση επιδεινώνει αυτό το φαινόμενο.


Περιτονίτιδα κρόκου (EYP): Οι κρόκοι αυγών απελευθερώνονται από τις ωοθήκες, αλλά αντί να ταξιδεύουν από τον κόλπο όπως θα έπρεπε, απελευθερώνονται στην κοιλιακή χώρα. Οι κρόκοι συσσωρεύονται στην κοιλιακή χώρα και μαγειρεύονται σταδιακά λόγω της θερμοκρασίας του σώματος των κοτόπουλων και γίνονται σκληρές κιτρινωπές μάζες που διαχωρίζονται για άλλα όργανα από τα κοτόπουλα. Αυτό τελικά θα τα σκοτώσει. Η περιτονίτιδα σημαίνει φλεγμονή του περιτόναιου, που είναι η εσωτερική επένδυση της κοιλιάς. Αυτό φαίνεται να είναι μια κοινή μορφή θανάτου σε κοτόπουλα που προέρχονται από φυλές υψηλής παραγωγής (τα είδη που γεννούν 300 αυγά ετησίως και συχνά τα είδη που παίρνουν για κοτόπουλα «από το χωριό»).

«Άδεια κότα»: Ένας κτηνοτροφικός ή εμπορικός τύπος κότας ωοπαραγωγής που δεν λειτουργεί πλέον σε επιθυμητό επίπεδο παραγωγής. Μόλις «στερέψει» αποστέλλεται στη σφαγή.


Τα μηχανήματα που πιάνουν κοτόπουλα μοιάζουν με τεράστιους οδοκαθαριστές και εισήχθησαν το 1990. Αυτά τα μηχανήματα που ζυγίζουν 6 τόνους ρουφάνε 7.000 πουλιά κάθε ώρα με λαστιχένιες προεκτάσεις που μοιάζουν με δάκτυλα που τα σπρώχνουν σε μια ζώνη μεταφοράς και τα χώνουν σε κιβώτια.Στριμωγμένα μέσα σε αυτά τα κιβώτια, τα κοτόπουλα μπορεί να ταξιδεύουν για πάνω από 12 ώρες προς το σφαγείο, σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες χωρίς φαγητό ή νερό. Στην άφιξη, τα κοτόπουλα μπορεί να μαραζώνουν μέσα στα κιβώτια για ακόμα 12 ώρες μέχρι να τα ξεφορτώσουν.Κοτόπουλα που είναι πολύ άρρωστα ή τραυματισμένα για να μπουν στον εφοδιασμό τροφίμων, πετιούνται ζωντανά σε μεγάλους μαζικούς τάφους.

Κώνος θανάτωσης

Στο σφαγείο,τα κοτόπουλα δεν αναισθητοποιούνται, αλλά δένονται και πιάνονται ανάποδα σε ένα μακρύ κώνο όπου βγαίνει μόνο το κεφάλι τους από την κορυφή του σε ένα μικρό άνοιγμα, με πλήρεις τις αισθήσεις τους, και οδηγούνται μέσα από ηλεκτροφόρο νερό που παραλύει τους μύες έτσι ώστε τα φτερά τους να βγαίνουν πιο εύκολα μετά τη θανάτωσή τους.Τα κοτόπουλα και οι γαλοπούλες οδηγούνται στο σφαγείο άρρωστες, κουτσαίνοντας και πονώντας. Είναι προσβεβλημένες με Σαλμονέλλα, Καμπυλοβακτηρίδια, Εσερίχια Κόλι, και άλλα βακτήρια που αρρωσταίνουν τους ανθρώπους με τροφικές δηλητηριάσεις. Καθώς τα προϊόντα από πουλερικά είναι η κύρια πηγή τροφικών ασθενειών στους ανθρώπους, εξαιτίας των βρόμικων συνθηκών που εκτρέφονται, τα σφαγμένα κοτόπουλα μουλιάζονται σε τοξικά χημικά που καταναλώνονται μαζί με τη σάρκα τους.Εκατομμύρια κοτόπουλα και γαλοπούλες ζεματίζονται ζωντανά αφού τους κόψουν το λαιμό. Ένας πρώην εργάτης σφαγείου, ο Virgil Butler αναφέρει ότι στη δεξαμενή ζεματίσματος, «τα κοτόπουλα ουρλιάζουν, κλωτσάνε, και τα μάτια τους βγαίνουν από τις κόγχες τους.»

Άλλες «ανθρώπινες» εναλλακτικές σφαγές περιλαμβάνουν , την αποσυμπίεση, και τους θαλάμους αερίων."Εξημέρωση"

Η ανθρώπινη εξημέρωση των κοτόπουλων είναι ένα από τα πιο βίαια κεφάλαια σε όλη την ιστορία της κακοποίησης των ζώων.Η αναπαραγωγή των ορνίθων για την ενθάρρυνση της ωοτοκίας έχει αρχίσει πέντε ή ακόμα και δέκα χιλιάδες χρόνια πριν. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι γεγονός .Τα κοτόπουλα της σύγχρονης εποχής προέρχονται από (Gallus gallus), ένα άγριο πουλί που εξακολουθεί να υπάρχει στην νοτιοανατολική Ασία. Αρχικά αιχμαλωτίστηκαν και εκτράφηκαν για τη σαδιστική ανθρώπινη διασκέδαση του «cockfighting» και αργότερα άρχισαν να διατηρούνται για κατανάλωση της σάρκας και των αυγών τους. Η κύρια διάκριση μεταξύ κατοικίδιων και άγριων πτηνών έγκειται στο γεγονός ότι τα άγρια ​​πτηνά (όπως όλα τα άγρια ​​πτηνά) δεν παρουσιάζουν πλεόνασμα αυγών. Τα περισσότερα απλώς γεννούν μόνο την άνοιξη, όταν είναι έτοιμοι να αναθρέψουν νεοσσούς(Smith και Daniel, 33).

Μέσα από αιώνες επιθετικής επιλεκτικής αναπαραγωγής, οι άνθρωποι έχουν μετατρέψει τα κοτόπουλα σε πουλιά που δεν γεννούν 12 έως 20 αυγά ετησίως, όπως έκαναν στην άγρια ​​φύση (μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο), αλλά που τώρα γεννούν από 250 έως 350 αυγά ετησίως για ανθρώπινη κατανάλωση. Η γενετική τροποποίηση των αναπαραγωγικών συστημάτων αυτών των πτηνών για να εξασφαλιστεί η υπερπαραγωγή αυγών σημαίνει ότι ακόμη και οι "πιο ευτυχισμένες" κότες έχουν ως συνέπεια μια σειρά αναπαραγωγικών ασθενειών και διαταραχών που καταλήγουν να σκοτώνουν πολλές από αυτές πολύ νωρίτερα από ότι είναι φυσικό. Ως αποτέλεσμα της γενετικής τροποποίησης για να παράγουν ένα αφύσικα μεγάλο αριθμό αφύσικα μεγάλων αυγών, οι ωοτόκες κότες υποφέρουν από μια σειρά από σοβαρές διαταραχές του αναπαραγωγικού τους συστήματος, πολλές από τις οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Ακόμη και όταν διασώζονται και τους επιτρέπεται να ζήσουν τη ζωή τους, πολλές ωοτόκες κότες δεν μπορούν να σωθούν από τον πόνο και τη δυστυχία που έχουν υποστεί από τις γενετικές τροποποίηση τους στο όνομα της παραγωγής αυγών. Κάθε αυγό που γεννιέται, αποστραγγίζει από το σώμα της κότας ασβέστιο και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά, μικραίνοντας χωρίς λόγο τη ζωή της. Μερικές κότες τρώνε τα ίδια τους τα αγονιμοποίητα αυγά, για να αναπληρώσουν τα θρεπτικά συστατικά που έχασαν από τη γέννα(ασβέστιο,πρωτεΐνες, μέταλλα κ.α.).


Ως Vegan, η ίδια η έννοια του ηθικού αυγού είναι ουσιαστικά οξύμωρη. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τα μη ανθρώπινα ζώα ως εμπορεύματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αρμονικά με όλα τα είδη και τη φύση.


Δείτε εδώ

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Λύρου


Πηγές:


14 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentários


bottom of page